{FS_FREE_toplist}
  
Education and Training
{FS_right_menu}
{FS_img_hit}
Organization
    {FS_Organization_hit}
News   Seminars  
{FS_news}
  {FS_news_more}
The Academic Committee of SOM
Chair: Yu Bo
Vice Chair: Wang Yaowu
Members: Qi Zhongying, Wu Yongxiang, Ju Xiaofeng, Feng Yuqiang
Wang Fusheng, Hui Xiaofeng, Zhang Qingpu, Li Xiangyang
Ye Qiang, Wang Tienan, Xi Bao
 
User Login
Already a subscriber?
School Publications
    {FS_SchoolList}
Teaching achievement
{FS_Teachingachievement}
A station type retrieval system
 
Set as homepage | collect this station | Dean mailbox | administrator mailbox
Copyright © 2012 | School of Management Harbin Institute of Technology | TEL:+86-0451-86414009