Undergraduate | Academic Master | PhD | MBA | EMBA |
Column navigation
Teaching and Learning Committees 

Teaching and Learning Committees

The School Teaching Supervisory and Education Quality Committee

 Position

Name

Director

Qiang YE

Deputy Director

Xiaolong XUE

Li ZHANG

Members

Bo YU

Xiaofeng JU

Zhongying QI

Jianing MI

Xiaofeng HUI

Tienan WANG

Qingpu ZHANG

Fusheng WANG

Dapeng LIANG

Minghui JIANG

Wenguo AI

Yezhuang TIAN

Secretary

Lei XU

Jie SUN

Undergraduate Program Teaching and Learning Committee

Position

Name

Convenors

Li ZHANG

Yinzhe YIN

Members

Pengyu LU

Weiwei WU

Renhui LIU

Meng LI

Secretary

Jie SUN

Master Program Teaching and Learning Committee

Position

Name

Convenors

Xiaolong XUE

Xitong GUO

Members

Tianshi WU

Libin LU

Ping TAO

Tao HONG

Secretary

Lei XU

PhD Program Teaching and Learning Committee

Position

Name

Convenors

Xiaolong XUE

Haifeng GUO

Members

Qiang YE

Doug Vogel

Guoxin LI

Ziqiong ZHANG

Xin MIAO

Fangfang SUN

Secretary

Lei XU

Professional Degrees Program Teaching and Learning Committee

Position

Name

Convenors

Guoming QIAN

Jingbo SHAO

Members

Xiaofeng HUI

Fusheng WANG

Zebin ZHAO

Yifu LIN

Secretary

Jing LIU

User Login
Already a subscriber?
School Publications
 
Set as homepage | collect this station | Dean mailbox | administrator mailbox
Copyright © 2012 | School of Management Harbin Institute of Technology | TEL:+86-0451-86414009