Undergraduate | Academic Master | PhD | MBA | EMBA |
Column navigation
Financial Supervisory Committee 

Chair

Yan Meng

Vice Chair

Zhongying Qi

Members

Bo Yu

Tienan Wang

Fufeng Wang

Qiang Ye

Hongwen Zhu

Zhongying Qi

Jianing Mi

Qingpu Zhang

Yan Meng

Zebin Zhao

Ping Tao

Yanmin Peng

Xiaofeng Hui

Xiaofeng Ju

User Login
Already a subscriber?
School Publications
 
Set as homepage | collect this station | Dean mailbox | administrator mailbox
Copyright © 2012 | School of Management Harbin Institute of Technology | TEL:+86-0451-86414009